Waarom een coöperatie

Om in aanmerking te komen voor KOT (kinderopvangtoeslag) dient de opvang afgenomen te worden bij een LRK-geregistreerde gastouder. De Wet Kinderopvang verplicht deze gastouder te werken met een gastouderbureau. Hierdoor zijn gastouders afhankelijk van de kwaliteit die deze gastouderbureaus bieden, zij hebben hier zelf geen zeggenschap over.

Verenigde gastouders

Onder een aantal gastouders ontstond de behoefte om een andere ondernemingsvorm te vinden waarin de gastouder de regie in handen heeft. Vanuit een drive zich nog meer te specialiseren en de werkwijze te kunnen hanteren die zij als professionals willen neerzetten, hebben zij hun ervaring en kennis gebundeld. Zij ontwikkelden een gastouderbureau waarin zij zelf de koers konden bepalen. Uit dit concept is de Gastoudercoöperatie ontstaan.

Om aan alle eisen te voldoen, bestaat de Gastoudercoöperatie uit verenigde gastouders. Zij besluiten samen over o.a. beleid, opleidingen en tarieven.

Lidmaatschap

De bijdrage van de vraagouder aan het gastouderbureau kan soms oneerlijk voor de ouder aanvoelen. Bij de Gastoudercoöperatie betaalt de vraagouder geen bemiddelingskosten aan het bureau, de volledige betaling van de ouder gaat naar de gastouder. De gastouder stelt, naast het basis uurtarief, een maandelijks bedrag vast voor onkosten/administratie. Elke gastouder draagt vervolgens een lidmaatschap af aan de coöperatie. Hiermee worden de vaste lasten van de coöperatie betaald zoals bijvoorbeeld de ICT en bemiddelingsmedewerkers etc. In geval van winst, wordt deze geïnvesteerd in opleidingen e.d. of vloeit terug naar de gastouders. Op deze wijze draagt een ieder bij aan de groei van professionaliteit en kwaliteit van de gastouderopvang.

Een coöperatie zonder winstoogmerk met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van passende professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar.