De Gastoudercoöperatie

Om in aanmerking te komen voor KOT (kinderopvangtoeslag) dient de opvang afgenomen te worden bij een LRK-geregistreerde gastouder. De Wet Kinderopvang verplicht deze gastouder te werken met een gastouderbureau. Hierdoor zijn gastouders afhankelijk van de kwaliteit die deze gastouderbureaus bieden, zij hebben hier zelf geen zeggenschap over. Onze Gastoudercoöperatie is ontstaan vanuit gastouders die zelf meer inbreng willen in de kwaliteit van het bureau en ook zelf meer zeggenschap willen over hun eigen opvang. Vanuit een drive zich nog meer te specialiseren en de werkwijze te kunnen hanteren die zij als professionals willen neerzetten, hebben zij hun ervaring en kennis gebundeld. Zij ontwikkelden een gastouderbureau waarin zij zelf de koers konden bepalen.

Waarom de gastoudercoöperatie?

  1.  Als lid van de Gastoudercoöperatie kan je meedenken en meepraten over de positie van de gastouder en wat je graag anders zou zien. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de positie van de gastouder verbeterd en zijn daar dan ook mee bezig. In ieder geval 1x per jaar is er een ledenvergadering waar wij hierover in gesprek gaan. En je kan natuurlijk altijd dingen aangeven in de tussentijd. 
  2. De ouders betalen bij ons geen bureaukosten, maar jij betaald als gastouder een bedrag per aangesloten gezin. Dan zal je denken, waarom betaal ik dan voor de opvang die ik bied?
    Het voordeel van deze constructie is dat de ouders alleen de kosten hebben aan jou als gastouder. Hierdoor kan jij als gastouder je uurloon dus verhogen, zonder dat de ouders meer gaan betalen. De gastouders kunnen hierbij zelf bepalen of ze dit doorberekenen aan de ouders.
  3. De kosten die je maakt aan het lidmaatschap per gezin kan jij daarnaast aftrekken van de belasting. En het lidmaatschap wordt goedkoper hoe meer gezinnen je onderbrengt bij ons (zie kosten voor de lidmaatschapskosten).
  4. Je kan je eigen contracten en afspraken maken met de ouders, zelf bepalen hoe je je opvang vorm geeft en hebt dus alle vrijheid om je vak als gastouder zo goed mogelijk in te vullen, zolang het maar voldoet aan de eisen van de overheid.
  5. Wij zorgen daarnaast voor de verplichte kassiersfunctie, Risico inventarisatie, evaluaties, voortgangsgesprekken, en zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen en advies.

 

Lidmaatschap

De bijdrage van de vraagouder aan het gastouderbureau kan soms oneerlijk voor de ouder aanvoelen. Bij de Gastoudercoöperatie betaalt de vraagouder geen bemiddelingskosten aan het bureau, de volledige betaling van de ouder gaat naar de gastouder. De gastouder stelt, naast het basis uurtarief, vast of de lidmaatschapskosten door worden berekend aan de ouders. Dit kan bijvoorbeeld door het in rekening te brengen als onkosten/administratiekosten. Of meerekenen in het uurtarief of je kan het ook niet doorberekenen. Ook dit is een keus van jezelf. Elke gastouder draagt vervolgens een lidmaatschap af aan de coöperatie. Hiermee worden de vaste lasten van de coöperatie betaald zoals bijvoorbeeld de ICT en bemiddelingsmedewerkers etc. In geval van winst, wordt deze geïnvesteerd in opleidingen e.d. of vloeit terug naar de gastouders. Op deze wijze draagt een ieder bij aan de groei van professionaliteit en kwaliteit van de gastouderopvang. 

Een coöperatie zonder winstoogmerk met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van passende professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Geen winstoogmerk

Omdat de Gastoudercoöperatie zelf geen winstoogmerk heeft, is aansluiten een veilige keus. De winst gaat nu eindelijk eens naar de gastouder, naar waar het hoort te zijn! Voor gastouders die hun vak serieus nemen, zich willen blijven ontwikkelen, zich in kwaliteit en professionaliteit willen onderscheiden van de reguliere oppas.

Wanneer de coöperatie groeit, kan er goedkoper ingekocht worden. Denk aan (collectieve) verzekeringen afsluiten, telefonie abonnementen of laptops voor je administratie en aan diverse materialen. Apart is er nog aandacht voor cursussen en workshops. Uiteraard beslissen de gastouders mee in de algemene leden vergadering welke keuzes worden gemaakt en waarin wordt geïnvesteerd.

Medezeggenschap

De leden van de coöperatie (de gastouders) bepalen met elkaar het beleid, welke opleidingen worden georganiseerd of aangekocht en wat de te volgen koers is. Ieder jaar zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden. Hier worden o.a. de jaarcijfers gedeeld, is er een terugblik op het afgelopen jaar en wordt aan de hand daarvan het plan voor het komende jaar vastgesteld.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Alle winst die wordt gemaakt wordt weer geïnvesteerd in de gastouderopvang. Dat kan zijn in de vorm van workshops, lezingen of opleidingen. Zo hebben wij dit jaar de summerschool gratis aangeboden aan onze gastouders en Vraagouders. 

Daadwerkelijk zelfstandig ondernemen!

  • Je mag zelf de intake gesprekken doen met je vraagouders.
  • Je mag zelf je contracten maken voor je opvang.
  • Hoe meer je zelf doet, hoe meer je aantoonbaar zelfstandig ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Uiteraard is er bij elke stap ook begeleiding mogelijk.

Ben je zover om daadwerkelijk zelf de regie te hebben? Om samen met andere gastouders de krachten te bundelen en zeggenschap te hebben over je eigen opvang?

Neem dan contact op met onze bemiddelingsmedewerker Ingeborg.
E: ingeborg@gastoudercooperatie.nl