Waarom een coöperatie

Om in aanmerking te komen voor KOT (kinderopvangtoeslag) dient de opvang afgenomen te worden bij een LRK-geregistreerde gastouder. De Wet Kinderopvang verplicht deze gastouder te werken met een gastouderbureau. Hierdoor zijn gastouders afhankelijk van de kwaliteit die deze gastouderbureaus bieden, zij hebben hier zelf geen zeggenschap over.

Waarom de Gastoudercoöperatie?

1. Als lid van de Gastoudercoöperatie kan je meedenken en meepraten over de positie van de gastouder en wat je graag anders zou zien. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de positie van de gastouder verbeterd en zijn daar dan ook mee bezig.
2. De ouders betalen bij ons geen bureaukosten, maar jij betaald als gastouder een bedrag per aangesloten gezin. Dan zal je denken, waarom betaal ik dan voor de opvang die ik bied?
Het voordeel van deze constructie is dat de ouders alleen de kosten hebben aan jou als gastouder. Hierdoor kan jij als gastouder je uurloon dus verhogen, zonder dat de ouders meer gaan betalen.
3. De kosten die je maakt aan het lidmaatschap per gezin kan jij daarnaast aftrekken van de belasting. Daarnaast wordt het lidmaatschap goedkoper hoe meer gezinnen je onderbrengt bij ons.
4. Je kan je eigen contracten en afspraken maken met de ouders, zelf bepalen hoe je je opvang vorm geeft en hebt dus alle vrijheid om je vak als gastouder zo goed mogelijk in te vullen, zolang het maar voldoet aan de eisen van de overheid.
5. Wij zorgen daarnaast voor de verplichte kassiersfunctie, Risico inventarisatie, evaluaties, voortgangsgesprekken, en zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen en advies.

Verenigde gastouders

Onder een aantal gastouders ontstond de behoefte om een andere ondernemingsvorm te vinden waarin de gastouder de regie in handen heeft. Vanuit een drive zich nog meer te specialiseren en de werkwijze te kunnen hanteren die zij als professionals willen neerzetten, hebben zij hun ervaring en kennis gebundeld. Zij ontwikkelden een gastouderbureau waarin zij zelf de koers konden bepalen. Uit dit concept is de Gastoudercoöperatie ontstaan.

Om aan alle eisen te voldoen, bestaat de Gastoudercoöperatie uit verenigde gastouders. Zij besluiten samen over o.a. beleid, opleidingen en tarieven.

Lidmaatschap

De bijdrage van de vraagouder aan het gastouderbureau kan soms oneerlijk voor de ouder aanvoelen. Bij de Gastoudercoöperatie betaalt de vraagouder geen bemiddelingskosten aan het bureau, de volledige betaling van de ouder gaat naar de gastouder. De gastouder stelt, naast het basis uurtarief, een maandelijks bedrag vast voor onkosten/administratie. Elke gastouder draagt vervolgens een lidmaatschap af aan de coöperatie. Hiermee worden de vaste lasten van de coöperatie betaald zoals bijvoorbeeld de ICT en bemiddelingsmedewerkers etc. In geval van winst, wordt deze geïnvesteerd in opleidingen e.d. of vloeit terug naar de gastouders. Op deze wijze draagt een ieder bij aan de groei van professionaliteit en kwaliteit van de gastouderopvang.

Een coöperatie zonder winstoogmerk met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van passende professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar.