Kosten

Bemiddelingskosten

De Gastoudercoöperatie is een verenigingsvorm, dit houdt in dat de gastouders lid zijn van de vereniging en dus een lidmaatschap afdragen. Hiermee wordt de coöperatie bekostigd. De kosten die de gastouders in rekening brengen bij de ouders, zijn inclusief de bureaukosten. Als ouders betaalt u dus niet daar bovenop nog bureaukosten aan ons gastouderbureau. De gastouders bepalen zelf of ze die kosten verwerken in hun uurtarief, of dat ze die los in rekening brengen bij hun factuur.

Gastouders bepalen bij ons hun eigen uurtarief. De coöperatie zal hierin uitsluitend adviserend zijn.

Per gezin wordt gekeken naar de opvang behoefte. Daarnaast wordt gekeken naar de werkwijze van de gastouder met betrekking tot de uren.

Hiervoor zijn enkele mogelijkheden:

De begintijd en eindtijd x het aantal opvangdagen berekend tot het einde van het jaar. Deze uren worden gedeeld door het aantal opvang maanden. Hier komt een gemiddelde aantal uren per maand uit. Zo weten ouders exact wat hun maandelijkse kosten zijn en gastouders wat hun maandelijkse inkomen is. Eventuele extra afgenomen uren kunnen maandelijks bijgevoegd worden.

Het is echter ook mogelijk om flexibele uren af te spreken met de gastouder als blijkt dat de uren erg onvoorspelbaar zijn. Dan worden elke maand de precieze afgenomen uren in rekening gebracht.

Sommige gastouders kiezen er echter ook voor, om voor de rust en structuur binnen de opvang, vaste uren per dag te rekenen. Dan wordt er per dag bv 8 uur als minimum afgesproken.

Kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag (KOT), moet zowel uw gastouder als de Gastoudercoöperatie geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders die zijn aangesloten bij de Gastoudercoöperatie, zijn dan ook geregistreerd in het LRK. De gastouders zijn daarmee bewezen professioneel en voldoen aan de eisen die de wet stelt.

Klik hier voor de LRK registratie en het inspectierapport van de Gastoudercoöperatie.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Klik hier voor de bedragen kinderopvangtoeslag.

Kosten voor het lidmaatschap.

Zoals hier op de site uitgebreid uitgelegd, betalen de gastouder (de leden) lidmaatschapskosten per gezin. Dit is ter vervanging van de bureaukosten die de ouders normaal betalen.

Deze kosten kan je als gastouder doorberekenen aan de ouders via het uurtarief of bv als onkosten, aangezien de ouders bij ons alleen de kosten hebben die de gastouders in rekening brengen.

Onze lidmaatschapskosten:

Bij 1 gezin: 45 euro per maand.

Bij 2 t/m 6 gezinnen: 32,50 euro per maand per gezin.

Bij 7 of meer gezinnen: 27,50 euro per maand per gezin.