Kosten

Bemiddelingskosten

De Gastoudercoöperatie is een verenigingsvorm, dit houdt in dat de gastouders lid zijn van de vereniging en dus een lidmaatschap afdragen. Hiermee wordt de coöperatie bekostigd. Er zijn dus géén bemiddelingskosten voor de ouders.

Gastoudervergoeding

Gastouders bepalen hun eigen uurtarief. De coöperatie zal hierin uitsluitend adviserend zijn.

Per gezin wordt gekeken naar de opvangbehoefte. De begintijd en eindtijd x het aantal opvangdagen berekend tot het einde van het jaar. Deze uren worden gedeeld door het aantal opvang maanden. Hier komt een gemiddelde aantal uren per maand uit. Zo weten ouders exact wat hun maandelijkse kosten zijn en gastouders wat hun maandelijkse inkomen is. Eventuele extra afgenomen uren kunnen maandelijks bijgevoegd worden.

Het is echter ook mogelijk om flexibele uren af te spreken met de gastouder als blijkt dat de uren erg onvoorspelbaar zijn.

Kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag (KOT), moet zowel uw gastouder als de Gastoudercoöperatie geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders die zijn aangesloten bij de Gastoudercoöperatie, zijn dan ook geregistreerd in het LRK. De gastouders zijn daarmee bewezen professioneel en voldoen aan de eisen die de wet stelt.

Klik hier voor de LRK registratie en het inspectierapport van de Gastoudercoöperatie.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Klik hier voor de bedragen kinderopvangtoeslag.