Raad van commissarissen

Maak kennis met de Raad van Commissarissen van de Gastoudercoöperatie.

Kimberly van Dijk

Ik ben een flexibele, besluitvaardige, kundige, organisatie sensitieve en enthousiaste juriste en wil mijn kennis en kwaliteiten aanwenden om de partners binnen de organisatie en daarbuiten op een succesvolle wijze ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de organisatie. Met mijn analytische blik kan ik snel knelpunten zichtbaar maken en door mijn doel- en mensgerichte inzet mijzelf en mijn collega’s laten excelleren.
Ik krijg energie van het stimuleren van samenwerking en het bewerkstelligen van veranderingen waarvoor ik mijn kwaliteiten als verbinder en teambuilder graag inzet. Mijn grote werklust in combinatie met de verantwoordelijkheid voor verschillende onderwerpen gaan als vanzelfsprekend samen. Ik houd ervan om de inzet vertaald te zien in een voor de collega’s en organisatie goed resultaat.

Roos Wouters

Mensen die mij kennen omschrijven mij als een maatschappelijk betrokken, inspirerende, ‘fris-kijkende’ politicoloog en arbeidsdeskundige. Als politicoloog heb ik geleerd te abstraheren en vanuit een helikopterview complexe maatschappelijke vraagstukken te beoordelen met aandacht voor alle belanghebbenden, zonder het detail uit het oog te verliezen. Als directeur van de Werkvereniging beweeg ik mij al jaren in bestuurlijk sensitieve omgevingen om de behoeften van alle werkenden, die via moderne arbeidsrechtelijke vormen op de arbeidsmarkt participeren, in kaart te brengen. Ik zet mijn kennis, kunde en uitgebreide netwerk graag in om ervoor te zorgen dat mensen zo lang, gezond en gelukkig mogelijk kunnen werken op die manier die het beste bij hun leven past. Dus ook als Iid van de Raad van Commissarissen bij prachtige coöperaties als deze.