Ouder

Bemiddeling/koppeling

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen gastouder en ouder wordt er een basis gevormd voor de opvang periode. Onderwerpen zoals wensen, dagen en tijden worden besproken evenals de pedagogische visie van zowel ouder als gastouder. Tijdens dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig. Als er een klik is maakt u met de gastouder afspraken over de opvang en berekent u samen met hem/haar het gemiddeld aantal uren. Daarna maken wij met u en de gastouder een afspraak voor een koppelingsgesprek (contract ondertekening). De bemiddelingsmedewerker van De Gastoudercoöperatie is altijd aanwezig bij deze koppeling.

De Gastoudercoöperatie bewaart het intakeformulier, de gemaakte afspraken en een kopie van het contract en draagt daarmee zorg voor een goede overeenkomst en contractafhandeling. Dit is zowel voor ouder als gastouder online toegankelijk.

Evaluatie en begeleiding

Het is van belang dat u als ouder actief bijdraagt aan de positieve looptijd van de opvang van uw kind. De bemiddelingsmedewerker van de Gastoudercoöperatie kan u bijvoorbeeld bellen om te vragen hoe de opvang verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Jaarlijks wordt er een evaluatiegesprek ingepland.