Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Persoonlijk advies en het beantwoorden van vragen met betrekking tot de opvang en financiën.
 2. Advies bij pedagogische vragen.
 3. Begeleiden bij startende gastouders.
 4. Informatie verstrekken over de Wet Kinderopvang en wijzigingen kinderopvangtoeslag.
 5. Verzorgen kassiersfunctie en jaaropgave.
 6. Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvanglocatie, voortgangsgesprekken met de gastouder en evaluatie met de vraagouder.
 7. Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan gastouders worden gesteld.
 8. Bemiddelen en begeleiden bij koppeling tussen vraagouder en ouder.
 9. Bemiddelen en begeleiden bij meningsverschillen/conflicten.
 10. Bijeenkomsten voor ouders en gastouders.
 11. Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders.
 12. Algemene ledenvergadering.