Werkwijze gastouder

Kennismaken met ouders.

Als een ouder zich bij ons aanmeld, of bij de gastouder zelf, dan volgt er eerst een kennismakingsgesprek. De gastouder doet dit gesprek samen met de ouders.

In dit gesprek kijk je natuurlijk samen of er een klik is. Daarnaast bespreek je welke dagen en uren er opvang nodig is. Bij het kijken of er een match is tussen ouder en gastouder, wordt natuurlijk ook besproken welke visie de ouders hebben met betrekking tot de opvang, en welke visie de gastouder heeft over haar opvang. Dit gesprek is een basis die gelegd wordt voor de opvang.

Dit is dan ook een belangrijk gesprek in de aanloop naar een start bij de gastouder. Om de opvang zo goed mogelijk te kunnen bieden, is het belangrijk om te weten of je als ouder en gastouder op 1 lijn zit wat de opvoeding betreft. Daar is dit gesprek belangrijk voor. Als de match er is, dan kan de ouder zich hier aanmelden.

Koppelingsgesprek.

Als de match er is, en de ouders hebben zich aangemeld, dan gaan er contracten opgesteld worden door de gastouder en door ons als gastouderbureau. Hiervoor is het ook nodig om een afspraak te maken over het uurtarief en de af te nemen uren.  Er wordt dan in overleg met de ouder en gastouder een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Tijdens dit koppelingsgesprek worden de contracten getekend van zowel tussen de gastouder en de ouder, en tussen ons bureau en de ouder. Hierin staan de afspraken over de opvang, het afgesproken aantal uren, en het uurtarief. Ook bedenk je hoeveel vaste kosten je per maand in rekening zal brengen om de administratie en onkosten te dekken. De bijdrage aan de coöperatie wordt hier ook in verwerkt. Er wordt ook gekeken of alles besproken is, en of er nog vragen zijn.

De bemiddelingsmedewerker van de Gastoudercoöperatie is altijd aanwezig bij dit koppelingsgesprek.