Werkwijze gastouder

Kennismaken met ouders.

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen gastouder en vraagouder wordt er een basis gevormd voor de opvang periode. Onderwerpen zoals wensen, dagen en tijden worden besproken evenals de pedagogische visie van zowel ouder als gastouder. Tijdens dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig.

Koppelingsgesprek.

Als er een klik is, dan kan de ouder zich op deze site aanmelden als ouder. Als gastouder ga je in overleg met de ouders over het aantal uren wat afgesproken wordt, en het uurtarief. Er wordt dan in overleg met de ouder en gastouder een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Tijdens dit koppelingsgesprek worden de contracten getekend van zowel tussen de gastouder en de ouder, en tussen ons bureau en de ouder. Hierin staan de afspraken over de opvang, het afgesproken aantal uren, en het uurtarief. Ook bedenk je hoeveel vaste kosten je per maand in rekening zal brengen om de administratie en onkosten te dekken. De bijdrage aan de coöperatie wordt hier ook in verwerkt.

De bemiddelingsmedewerker van de Gastoudercoöperatie is altijd aanwezig bij dit koppelingsgesprek.