Werkwijze gastouder

Kennismaken

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen gastouder en vraagouder wordt er een basis gevormd voor de opvang periode. Onderwerpen zoals wensen, dagen en tijden worden besproken evenals de pedagogische visie van zowel ouder als gastouder. Tijdens dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig.

Afspraken vaststellen

Als er een klik is maak je samen met de ouder afspraken over de opvang en bereken je met hem/haar het gemiddeld aantal uren. Ook bedenk je hoeveel vaste kosten je per maand in rekening zal brengen om de administratie en onkosten te dekken. De bijdrage aan de coöperatie wordt hier ook in verwerkt.

Daarna maken wij met jou en de vraagouder een afspraak voor een koppelingsgesprek (contract ondertekening). De bemiddelingsmedewerker van de Gastoudercoöperatie is altijd aanwezig bij deze koppeling.